top of page

ŚWIADECTWO  WIARY

 

Najwięcej pielgrzymów na Świętą Górę Grabarka przybywa podczas dorocznego, prawosławnego święta, Przemienienia Pańskiego, przypadającego na 18-19 sierpień. Pątnicy pielgrzymują do sanktuarium całymi rodzinami. Niosą ze sobą kamienie, symbolizujące grzechy, bądź krzyże wotywne z wypisanymi intencjami. Pozostawienie ich na wzgórzu wokół cerkwi stało się już formą obrzędowości tych uroczystości i świadczącą o głębokiej religijności. Ostatni odcinek wokół cerkwi, wierni pokonują na kolanach. U podnóża góry wypływa źródełko, w którym woda, zgodnie przekazywaną tradycją posiada moc uzdrawiającą. Pielgrzymi po trudach długiej drogi, przemywają nogi a zmoczonymi chusteczkami, przecierają zmęczone twarze i obolałe ciało. Piją ją również aby zapewnić sobie zdrowie i oczyszczenie z chorób. Mokre chusteczki pozostawione na ziemi lub zawieszone na gałęziach drzew, symbolizują duchowe oczyszczenie i zawierzenie Bogu, codziennych trosk.
 

Jarek Domański

Grabarka, sierpień 2013

© 2017- 2024 by JAREK DOMAŃSKI

© 2017 by JAREK DOMAŃSKI

© 2017 by JAREK DOMAŃSKI

bottom of page