top of page

BIALSKIE SKRZYDŁA

Nie miała pomyślności Biała Podlaska, patrząc z perspektywy czasu, do inwestycji gospodarczych związanych z branżą lotniczą i lotnictwem w ogóle. Niespodziewanie dla miasta, historia lotniczych tradycji rozpoczyna się w roku 1923, kiedy to na terenie miejskich browarów powstaje Podlaska Wytwórnia Samolotów (PWS). Dynamicznie rozwijająca się fabryka produkowała, głównie na potrzeby wojska, samoloty o przeznaczeniu bojowym jak i szkoleniowym. (...). . Niedługo trwała produkcja. Napad hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku i zbombardowaniu wytwórni w pierwszych dniach wojny, kończy na zawsze rozwój przemysłu lotniczego na Podlasiu.(...). Powojenne dzieje bialskiego lotnictwa, związane były jedynie z funkcjonowaniem wojsk lotniczych. Na trwałe i godnie zapisał się w historii tradycji lotniczych miasta, 61 Lotniczy Pułk Szkolno – Bojowy, którego początek obecności w Białej sięgają lat siedemdziesiątych. Głównym jego zadaniem była nauka pilotażu adeptów ze szkoły lotniczej w Dęblinie. Po wielu latach obecności samolotów nad bialskim niebem w 2000 roku, następuje rozformowanie lotniczego pułku. (...) Następne lata bialskiego lotniska to próby zagospodarowania terenów powojskowych. (...) Niestety te i inne inicjatywy gospodarcze, związane z branżą lotniczą, nie powiodły się. Byłe wojskowe lotnisko, przez wiele lat i obecnie, stają się jedynie miejscem organizowania festynów, imprez motoryzacyjnych oraz sporadycznie pokazów sprzętu lotniczego i akrobacji samolotów. (...) Wszystkie te wydarzenia, chociaż w niewielkiej skali, to nawiązują do tradycji lotniczych Białej Podlaskiej. Przypominają mieszkańcom o czasach świetności lotniska i podkreślają naszą podlaską tożsamość.

(fragmenty tekstu)

Jarek Domański

Biała Podlaska,  2017/2018

 

Serdecznie podziękowania osobom, które udostępniły zdjęcia ze swoich zbiorów, są to: Andrzej Olichwiruk, Marian Kiryk, Franciszek Ostrowski, Wojciech Stachowicz.

W galerii wykorzystano zdjęcia: Cezarego Nowogrodzkiego, Jerzego Staszewskiego, oraz z Arch. Akt Nowych, zespół arch. AK, sygn. 203/III-90

zobacz więcej . . .

© 2017- 2023 by JAREK DOMAŃSKI

bottom of page