top of page

UNICKA PROCESJA BOŻEGO CIAŁA

 

Podobnie jak w całym kraju tak i w Kostomłotach*, małej i jedynej w Polsce parafii unickiej nad Bugiem, tutejsi wierni obchodzili święto Bożego Ciała. W Polsce po raz pierwszy wprowadził tą uroczystość Biskup Nankier w 1320 roku. Obchody wiążą się z przejściem parafian z Najświętszym Sakramentem po ulicach swojej miejscowości, której towarzyszy śpiew i modlitwa a także duchowe skupienie. Uczestnicy uroczystości niosą chorągwie, feretrony oraz inne symbole wiary a tuż przed kapłanem niosącym monstrancję, dziewczynki w białych sukienkach posypują drogę płatkami kwiatów.

Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, symbolizujące cztery strony świata, wzniesionych przez wiernych i przyozdobionymi tradycyjnie brzeziną. Zebranym czytane są związane tematycznie z Eucharystią cztery Ewangelie

 

*KOSTOMŁOTY – nazwa wsi istnieje od XI w. jest Polska i oznacza ludzi, którzy zajmowali się zabijaniem zwierząt. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1412 w którym Wielki Książe Litewski nadaje Kostomłoty, zakonnikom Augustianom z Brześcia. W 1631 rozpoczyna się budowa cerkwi unickiej.

Jarek Domański

Kostomłoty, maj 2018

© 2017- 2022 by JAREK DOMAŃSKI

bottom of page