Nakładem, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, autorstwa Jarosława Pietrzaka, wydano książkę pt. KSIĘŻNA DOBRODZIEJKA  Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-1694. Publikacja jest pierwszym i pełnym opracowaniem biograficznym ukazującym sylwetkę magnatki, na tle zmieniających się warunków politycznych, społeczno - gospodarczych i obyczajowych. Polecam ją szczególnie zainteresowanym historią  Białej Podlaskiej, gdyż księżna, część swojego życia, przez małżeństwo z Michałem Kazimierzem księciem Radziwiłłem spędziła na zamku w Białej wówczas Radziwiłłowskiej. Miłym akcentem w tej interesującej publikacji jest fakt, umieszczenia kilka fotografii mojego autorstwa jako ilustracje do treść książki.    

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

© 2017-2020 by JAREK DOMAŃSKI