top of page

Nakładem, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, autorstwa Jarosława Pietrzaka, wydano książkę pt. KSIĘŻNA DOBRODZIEJKA  Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-1694. Publikacja jest pierwszym i pełnym opracowaniem biograficznym ukazującym sylwetkę magnatki, na tle zmieniających się warunków politycznych, społeczno - gospodarczych i obyczajowych. Polecam ją szczególnie zainteresowanym historią  Białej Podlaskiej, gdyż księżna, część swojego życia, przez małżeństwo z Michałem Kazimierzem księciem Radziwiłłem spędziła na zamku w Białej wówczas Radziwiłłowskiej. Miłym akcentem w tej interesującej publikacji jest fakt, umieszczenia kilka fotografii mojego autorstwa jako ilustracje do treść książki.    

© 2017-2020 by JAREK DOMAŃSKI

bottom of page