top of page

Książka Bożeny Józefów – Czerwińskiej, przybliża m.in. postać Jana Buczyły i jego życie, wspomina konteksty nadbużańskich wydarzeń historycznych, opisuje losy jej mieszkańców na pograniczu polsko – białoruskim. Dużo miejsca poświęca zagadnieniom wielokulturowości pogranicza,  wierzeń  i  związanych  z  nimi miejsc kultu.

Książka w mojej ocenie, jest perełką wśród wydawnictw o naszym regionie, oparta na faktach a w szczególności, jak pisze autorka, na mikrohistoriach mieszkańców nadbużańskich ziem po obu stronach Bugu.

 

„OPORNI” Bożena Józefów – Czerwińska

Wydawnictwo:

Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora

Pułtusk 2019.

Projekt okładki: Wojciech Banaszak

Zdjęcie na okładce: Jarosław Domański

© 2017-2024 by JAREK DOMAŃSKI

bottom of page