top of page

Autorskie widokówki kolekcjonerskie, wydane nakładem własnym. W obiegu można spotkać również widokówki w wersji przygotowanej z okazji VIII Zjazdu Wychowanków i Absolwentów  I L.O. im. J.I. Kraszewskiego.

© 2017-2020 by JAREK DOMAŃSKI

bottom of page