TOŻSAMOŚĆ PODLASIA

Dolina Bugu, w obrębie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu jest jedną z najbardziej atrakcyjnych regionów Południowego Podlasia, związanych z trans graniczną rzeką Bug. Ludzi  zamieszkujący od wieków te tereny, cechuje ukochanie ziemi i przywiązanie do tradycji. Byli głębokiej wiary, pielęgnujący religijne obrzędy. Historyczne uwarunkowania, burzliwe wydarzenia dziejowe, spowodowały duże zróżnicowanie pod względem etnicznym i religijnym. Obok siebie, we wsiach i miasteczkach żyli Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, Tatarzy. Dużo ich od siebie różniło ale  potrafili żyć zgodnie i tolerować religijne zwyczaje sąsiadów. Ślady wielokulturowości i burzliwych wydarzeń, możemy spotkać najczęściej, na miejscowych cmentarzach. Choć zanika przekazywanie z pokolenia na pokolenie wierzeń, obrzędów i zwyczajów, to przydrożne kapliczki, krzyże, kościoły, cerkwie, drewniana architektura, dwory, są świadectwem trwałego dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Ukształtowała ją bogata i różnorodna kultura pogranicza, gdzie wartości kultury Wschodu i Zachodu przenikały się wzajemnie.

Nieistniejąca zagroda w Mierzwicach Str. (Park Krajobrazowy - Podlaski Przełom Bugu)

press to zoom

Bronowanie pola konnymi bronami. (Park Krajobrazowy - Podlaski Przełom Bugu)

press to zoom

Wykopki. (Park Krajobrazowy - Podlaski Przełom Bugu), 2006

press to zoom

Gospodarskie wędzenie kiełbasy. Łęgi

press to zoom

Jan Buczyło - artysta ludowy z Południowego Podlasia

press to zoom

Ostatnia strzecha we wsi Witoroż.

press to zoom

Zwózka zboża z pola. (Park Krajobrazowy - Podlaski Przełom Bugu).

press to zoom

Stanisław Szmurło kowal ze wsi Siemiony.

press to zoom

Maciej Falkiewicz artysta malarz, miłośnik koni. Janów Podlaski.

press to zoom

© 2017-2020 by JAREK DOMAŃSKI