PARKOWE DRZEWA . . .

Temat drzew w przestrzeni parkowej a zwłaszcza ich wycinanie podczas prac rewitalizacyjnych na przestrzeni wielu lat, często wzbudzał duże emocje,(...) Na pewno zgodzimy się wszyscy, że drzew w takim wymiarze jak obecnie, nie było na terenie założenia pałacowego Radziwiłłów. Z kart historii miasta możemy natomiast wyczytać o pierwszych zmianach wizerunkowych terenów po radziwiłłowskich i ich obiektów jakie dokonał starosta Józef Rudnicki. To dzięki niemu dokonano odbudowy i rozpoczęto remonty zabudowań na potrzeby Bialskiego Starostwa a dawny dziedziniec zadrzewiono stwarzając przestrzeń do spacerów i spotkań, nazwany Parkiem Miejskim.(...) Na przestrzeni wielu lat, niepielęgnowane drzewa próchniały i obumierały, te w najgorszym stanie doraźnie je wycinano. Obecnie również stwarzają zagrożenie. Przy letnich burzach z silnym wiatrem, często całe drzewa lub ich stare konary są powalane na alejki spacerowe bądź na przyległe do parku ulice. Pozostawione po nich pnie butwieją i straszą swoim wyglądem. Poprzez samosiewy „zalesienie” parku zwiększa się, co widoczne jest, zwłaszcza w części nie zrewitalizowanych XVII – wiecznych wałów, będących częścią obwarowań ziemnych typu staroholenderskiego założenia pałacowego Radziwiłłów. (...) Możemy mieć nadzieje, że trwająca obecnie kolejna rewitalizacja terenów założenia radziwiłłowskiego, będzie kontynuacją rozpoczętego trendu i odsłoni zabytki w tym kaplicę św. Jozafata Kuncewicza oraz obie wieżyczki wschodnią i zachodnią od strony południowej, tak jak możemy zobaczyć je na starych widokówkach z XIX w. ukazujących założenie pałacowo – obronne Radziwiłłów.  (fragmenty tekstu)

Jarek Domański                       

Biała Podlaska, marzec 2021.

 

 

 

 

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

© 2017-2021 by JAREK DOMAŃSKI