PARKOWE DRZEWA . . .

Temat drzew w przestrzeni parkowej a zwłaszcza ich wycinanie podczas prac rewitalizacyjnych na przestrzeni wielu lat, często wzbudzał duże emocje,(...) Na pewno zgodzimy się wszyscy, że drzew w takim wymiarze jak obecnie, nie było na terenie założenia pałacowego Radziwiłłów. Z kart historii miasta możemy natomiast wyczytać o pierwszych zmianach wizerunkowych terenów po radziwiłłowskich i ich obiektów jakie dokonał starosta Józef Rudnicki. To dzięki niemu dokonano odbudowy i rozpoczęto remonty zabudowań na potrzeby Bialskiego Starostwa a dawny dziedziniec zadrzewiono stwarzając przestrzeń do spacerów i spotkań, nazwany Parkiem Miejskim.(...) Na przestrzeni wielu lat, niepielęgnowane drzewa próchniały i obumierały, te w najgorszym stanie doraźnie je wycinano. Obecnie również stwarzają zagrożenie. Przy letnich burzach z silnym wiatrem, często całe drzewa lub ich stare konary są powalane na alejki spacerowe bądź na przyległe do parku ulice. Pozostawione po nich pnie butwieją i straszą swoim wyglądem. Poprzez samosiewy „zalesienie” parku zwiększa się, co widoczne jest, zwłaszcza w części nie zrewitalizowanych XVII – wiecznych wałów, będących częścią obwarowań ziemnych typu staroholenderskiego założenia pałacowego Radziwiłłów. (...) Możemy mieć nadzieje, że trwająca obecnie kolejna rewitalizacja terenów założenia radziwiłłowskiego, będzie kontynuacją rozpoczętego trendu i odsłoni zabytki w tym kaplicę św. Jozafata Kuncewicza oraz obie wieżyczki wschodnią i zachodnią od strony południowej, tak jak możemy zobaczyć je na starych widokówkach z XIX w. ukazujących założenie pałacowo – obronne Radziwiłłów.  (fragmenty tekstu)

Jarek Domański                       

Biała Podlaska, marzec 2021.

 

 

 

 

© 2017-2021 by JAREK DOMAŃSKI