ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY RADZIWIŁŁÓW W BIAŁEJ PODLASKIEJ.

Pisząc o obecnym zespole pałacowo – parkowym  Radziwiłłów  w  Białej  Podlaskiej  nie    sposób    nie    sięgnąć     do     historii   oraz genezy jego przeobrażeń. Zachowany stan obecny i  to co teraz  możemy zobaczyć jest materialną spuścizną,  na  którą   miały  wpływ  nie  tylko wielkie  wydarzenia   historyczne   i  polityczne jakie miały miejsce w ówczesnej Rzeczypospolitej,   ale    również      późniejsze  lokalne uwarunkowania i rodząca się świadomość, zachowania zabytków dla przyszłych pokoleń.  Obiekty znajdujące się na terenie założenia Radziwiłłowskiego pełniły przez długie dekady różne funkcje użyteczne i były wykorzystywane w zależności od potrzeb społecznych i politycznych, urzędujących władz. Ukształtowana na  przestrzeni    wieków  obecna forma zespołu pałacowo – parkowego nie  zawsze była doceniana jako wartość historyczna miasta, wymagającej szczególnej pielęgnacji i troski jej włodarzy. Projekt rewitalizacji założenia  pałacowego, którego zrealizowanie, pozwoliłaby podnieść jego estetykę i funkcjonalność obiektów oraz stworzyć przestrzeń do relaksu i wypoczynku mieszkańców, powstał w latach 2004 – 2005. Plan zakładał usunięcie 70% drzew, rekonstrukcję ziemnych fortyfikacji oraz powstanie funkcjonalnych zielonych terenów użytkowych. Odbudowę pałacu Radziwiłłów nie przewidywano. Rewitalizacja założenia  poprzedzona była, zakrojoną na szeroką skalę, pracami archeologicznymi. Dzięki nim pozyskano wiele przedmiotów codziennego użytku.  Zespół pałacowo – parkowy Radziwiłłów to  cenny obiekt  zabytkowy, mający ogromną wartość historyczną dla miasta Białej Podlaskiej. Przypomina jak wyglądała dawna rezydencja jednego z największych rodów magnackich. (fragmenty tekstu)

Widok z lotu ptaka na zespół parkowo - pałacowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej po pracach rewitalizacyjnych w latach 2012/13. Widoczne są poszczególne obiekty założenia pałacowego Radziwiłłów, które przetrwały do naszych czasów. Zapraszam do fotograficznego spaceru po odnowionych obiektach i miejsc godnych odwiedzin.

press to zoom

Główny wjazd od ul. Warszawskiej do zespołu parkowo – pałacowego Radziwiłłów. W głębi budynek, zwany kordegardą pochodzi z lat 1925-1926r. Obecnie mieści się w nim Galeria Podlaska. Nie jest cennym zabytkiem lecz architektura budynku i umiejętne wkomponowanie go w przestrzeń parkową wraz z stylowym ogrodzeniem i wjazdem, stwarza spójny charakter z zabytkową zabudową Radziwiłłów.

press to zoom

Dawna siedziba Bialskiego Starostwa Ziemskiego odrodzonej Polski w Białej Podlaskiej. Powiatowy Związek Samorządowy w 1923r. zakupił od Alberta Wielopolskiego, historyczne tereny należące niegdyś do magnackiego rodu Radziwiłłów. Dzięki temu, uratowano unikalny na skalę kraju Bialski zespół pałacowy.

press to zoom

Dzięki pracy archeologów, odkryto nie tylko fragmenty fundamentów, zarysów dawnych budowli ale pozyskano wiele przedmiotów z czasów radziwiłłowskich jak np. fragment kafli, monety, czy narzędzia codziennego użytku.

press to zoom

Wszystkie odnalezione przedmioty, podczas prac wykopaliskowych w ramach rewitalizacji założenia radziwiłłowskiego, są eksponowane na stałej wystawie w wieżyczce wschodniej Muzeum Południowego Podlasia. Na fotografii fragment ekspozycji zaaranżowanej we wnętrzu zabytkowej budowli.

press to zoom

Widok z lotu ptaka na zespół parkowo - pałacowy w promieniach zachodzącego słońca.

press to zoom

Rezydencja magnacka Radziwiłłów była jedną z najwybitniejszych realizacji architektonicznych XVII w. na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jedną z pozostałości tamtego okresu jest zespół ziemnych obwarowań systemu staroholenderskiego.

press to zoom

Ekspozycja armat rosyjskich na zrewitalizowanych wałach ziemnych zespołu parkowo - pałacowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. Armaty pochodzą z lat 20 - 30 XIX w. i niektóre z nich wchodziły w skład uzbrojenia twierdzy Brzeskiej. Wydobyto je z ziemi w okolicach Terespola, które tworzyły ozdobę obelisku wzniesionego na cześć zwycięskiej bitwy wojsk Aleksandra Suworowa z dywizja generała Karola Sierakowskiego w 1794r.

press to zoom

Widok na fragment dziedzińca pałacowego z wieżyczką wschodnią w głębi zdjęcia. Na dole fotografii ławeczka - pomnik Bogusława Kaczyńskiego, honorowego obywatela miasta, miłośnika muzyki. Pomnik został postawiony 2 maja 2020 r. w rocznicę 78 urodzin wybitnego Bialczanina.

press to zoom

zobacz więcej . . .

© 2017-2022 by JAREK DOMAŃSKI