top of page

ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY RADZIWIŁŁÓW W BIAŁEJ PODLASKIEJ.

Pisząc o obecnym zespole pałacowo – parkowym  Radziwiłłów  w  Białej  Podlaskiej  nie    sposób    nie    sięgnąć     do     historii   oraz genezy jego przeobrażeń. Zachowany stan obecny i  to co teraz  możemy zobaczyć jest materialną spuścizną,  na  którą   miały  wpływ  nie  tylko wielkie  wydarzenia   historyczne   i  polityczne jakie miały miejsce w ówczesnej Rzeczypospolitej,   ale    również      późniejsze  lokalne uwarunkowania i rodząca się świadomość, zachowania zabytków dla przyszłych pokoleń.  Obiekty znajdujące się na terenie założenia Radziwiłłowskiego pełniły przez długie dekady różne funkcje użyteczne i były wykorzystywane w zależności od potrzeb społecznych i politycznych, urzędujących władz. Ukształtowana na  przestrzeni    wieków  obecna forma zespołu pałacowo – parkowego nie  zawsze była doceniana jako wartość historyczna miasta, wymagającej szczególnej pielęgnacji i troski jej włodarzy. Projekt rewitalizacji założenia  pałacowego, którego zrealizowanie, pozwoliłaby podnieść jego estetykę i funkcjonalność obiektów oraz stworzyć przestrzeń do relaksu i wypoczynku mieszkańców, powstał w latach 2004 – 2005. Plan zakładał usunięcie 70% drzew, rekonstrukcję ziemnych fortyfikacji oraz powstanie funkcjonalnych zielonych terenów użytkowych. Odbudowę pałacu Radziwiłłów nie przewidywano. Rewitalizacja założenia  poprzedzona była, zakrojoną na szeroką skalę, pracami archeologicznymi. Dzięki nim pozyskano wiele przedmiotów codziennego użytku.  Zespół pałacowo – parkowy Radziwiłłów to  cenny obiekt  zabytkowy, mający ogromną wartość historyczną dla miasta Białej Podlaskiej. Przypomina jak wyglądała dawna rezydencja jednego z największych rodów magnackich. (fragmenty tekstu)

zobacz więcej . . .

© 2017-2022 by JAREK DOMAŃSKI

bottom of page