top of page

© 2017- 2024 by JAREK DOMAŃSKI

NURKOWIE W WODACH KRZNY

Inicjatywa „Akcja sprzątania dna Krzny”, miała na celu popularyzację nurkowania, kajakarstwa i ratownictwa wodnego oraz zwiększenia świadomości ochrony środowiska. Organizatorem wydarzenia z ramienia Akademii Bialskiej był Michał Sroka. Na co dzień nauczyciel akademicki, instruktor m.in. pływania i nurkowania. W akcji sprzątania dna rzeki Krzny wsparły osoby z Centrum Nurkowego na Mazurach "Mazury Diving" oraz studenci Akademii Bialskiej, miłośnicy kajakarstwa. Obszar objęty sprzątaniem, był odcinek rzeki od Parku Radziwiłłowskiego do mostu na alejach Tysiąclecia. Realizacja przedsięwzięcia udała się. Ocenić ją można chociażby po ilości zebranych z rzeki przedmiotów. Wyłowiono m.in. znak drogowy, oponę samochodową, zbiornik paliwa od motoroweru, wiadro nie licząc butelek oraz plastikowych części. Śmieci nie brakuje, co nie świadczy najlepiej o nawykach zachowań ludzi w kontakcie z naturą. Organizatorzy chcą powtórzyć akcję za rok ale najlepiej jakby mogła być wpisana w kalendarz corocznych zaplanowanych wydarzeń sprzątania przestrzeni miejskiej, w tym terenów wokół rzeki, przepływającej przez nasze miasto.

tekst: Jarek Domański

Biała Podlaska, maj 2023

bottom of page