top of page

ODPUST W JABŁECZNEJ

Na Południowym Podlasiu, miejscem szczególnie związanym z  kultem religijnym Kościoła Prawosławnego, obok Świętej Góry  Grabarka, jest Monaster św. Onufrego w Jabłecznej. To tu w cerkwi, znajduje się, słynna z łask XV wieczna ikona patrona.

Na dzień 24/25 czerwca przypada, najważniejsze wydarzenie w roku, Patronalne Święto Onufrego Wielkiego. Dwudniowe uroczystości są bardzo wzniosłe i przepełnione religijnością. Do klasztoru nad Bugiem, przyjeżdżają z rodzinami setki pielgrzymów ze wschodniej Polski, Białorusi i Ukrainy, pragnących się pokłonić i oddać cześć świętej ikonie. Wierni prawosławni, uczestniczą również w całonocnych modlitwach i czuwaniu w cerkwi a także w kaplicach, p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny i p.w. św. Ducha. Przy tej ostatniej kapliczce, położonej tuż nad samym Bugiem, o trzeciej nad ranem, odbywa się liturgia, która przyciąga wiernych oczekujących  szczególnie  duchowego uniesienia. Sprzyja temu urok nadbużańskich łąk o świcie oraz budzące się o poranku, w pierwszych promienia słońca, życie przyrody. Nabożeństwo kończy, niezwykle podniosła i urokliwa  procesja wiernych, którzy z modlitwą na ustach i radosnym śpiewem, zmierzają uroczyście do Cerkwi św. Onufrego.

 

Jarek Domański

Jabłeczna, czerwiec 2016/17

© 2017- 2022 by JAREK DOMAŃSKI

bottom of page