KULISY BOŻEGO CIAŁA

Święto Bożego Ciała to jedno z większych uroczystości Kościoła Katolickiego w Polsce. Ma długą tradycję i obchodzi się od 1320 roku. Uroczystości wiążą się z przejściem parafian z Najświętszym Sakramentem po ulicach swojej miejscowości, której towarzyszy śpiew i modlitwa   a   także    duchowe    skupienie.   Uczestnicy

uroczystości niosą chorągwie, feretrony oraz inne symbole wiary a tuż przed kapłanem niosącym monstrancję, dziewczynki w białych sukienkach posypują drogę płatkami kwiatów. Procesja wiernych zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, symbolizujące cztery strony świata. Wczesnym rankiem, w tym dniu, parafianie z kościołów pw. św. Antoniego, św. Anny, N.N.M.P. w Białej Podlaskiej oraz członkowie Bialskiego Cechu Rzemieślników rozpoczęła prace nad ustawieniem ołtarzy polowych. To właśnie dzięki ludziom dobrej woli,"złotych rączek", praktycznych pomysłów i niewielkich środków udaje się wznieść, piękne ołtarze, które najbardziej symbolizują święto Bożego Ciała.

tekst: Jarek Domański / red. Radiobiper

Biała Podlaska, czerwiec 2021

zobacz więcej . . .

© 2017- 2021 by JAREK DOMAŃSKI