top of page

MOJE MIASTO Z WIEŻĄ W TLE

Patrząc na panoramę miasta z nad Krzny w kierunku północnym i północno-zachodnim widzimy niską i monotonną zabudowę, na tle której, wybijają się wysokie wieże kościołów pw. św. Antoniego i NNMP, dawnego klasztoru Bazylianów. To kościół jeden z nich, jest punktem odniesienia, wokół którego buduję moją subiektywną opowieść o Białej Podlaskiej. Pokazuję jego architekturę, infrastrukturę, zabudowę ulic, nieubarwioną i banalną codzienność oraz rutynowe sceny z życia ludzi. Odczucia jakie mi towarzyszyły, realizując projekt, związane były z dzieciństwem i młodością, które nierozerwalnie łączą mnie z historią miasta. Tu się się urodziłem i temu miejscu, poświęciłem znaczną część mego życia. Będąc fotografem, stałem tym samym, jego obserwatorem. Poprzez fotografię, chciałbym ukazać pewien etap rozwoju, i jego aktualny stan. Zatrzymać czas dla przyszłych pokoleń. Dać też świadectwo własnej obecności, pozostawić ślad, dzięki któremu będziemy mogli czerpać informację o ówczesnym życiu.  Pomysł ukazania miasta, którego osią jest wieża kościelna, jest subiektywną formą autorskiej wypowiedzi. Stanowi moją próbę pokazania, tego co jest współczesne i aktualne z jednoczesnym odniesieniem się do przeszłości, kolebki rodzenia się lokalnej tożsamości. Jest ona dobrze widoczna w miejskiej infrastrukturze a zaprezentowanie jej na fotografiach, był dla mnie głównym celem realizacji wspomnianej idei.

Jarek Domański

Biała Podlaska, kwiecień 2018 - 2022 r.

zobacz więcej . . .

© 2017- 2022 by JAREK DOMAŃSKI

bottom of page